Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tìm thấy 2 kết quả trong 0.0015790462493896 giây
  • Quỹ đầu tư FPT Capital

    Thứ ba - 31/07/2018 14:41

    FPT Capital là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm lập và quản lý các loại hình quỹ trong nước và ngoài nước, quỹ thành viên và quỹ mở, đem lại hiệu quả...

  • Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF)

    Thứ năm - 31/05/2018 20:32

    Quỹ đầu tư giá trị MB Capital được UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 10/GCN-UBCK ngày 25/4/2014, được quản lý bởi Công ty CP...