Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bán blog
Hoặc bạn có thể bắt đầu một blog, tạo ra nội dung, xây dựng một người xem và sau đó bán blog cho những người không muốn bắt đầu từ đầu.
Bán nội dung cao cấp
Bạn cũng có thể có một blog, nơi bạn chia sẻ một số nội dung miễn phí, nhưng cung cấp một số nội dung khác cao cấp hơn tính phí.
Bài viết được bảo lãnh
Bài viết được bảo lãnh giống như bài viết được tài trợ, nhưng nội dung chính là hoàn toàn của riêng bạn và chỉ có một phần nhỏ ở phía dưới đó bao gồm thông tin về các nhà tài trợ của bạn. Đây là một cách khác để các Blog có thể kiếm tiền từ blog.
Hướng dẫn viết blog
Nếu bạn muốn giúp đỡ người mới bắt đầu tìm hiểu những yếu tố kỹ thuật hoặc viết rất cơ bản đằng sau blog, bạn có thể bắt đầu một dịch vụ dạy kèm.
Vlogger
Bạn có thể bắt đầu blog video của riêng bạn và sau đó cũng có trang web riêng của bạn, nơi bạn có thể lưu trữ các quảng cáo hoặc thu nhập bằng cách khác.
Blog thương mại điện tử
Nếu bạn đang kinh doanh thương mại điện tử, bạn có thể sử dụng blog của bạn như là một cách để quảng bá sản phẩm của bạn trên các trang web khác hay bán trực tiếp từ blog của bạn.
Blog trò chơi
Bạn cũng có thể bắt đầu một blog về các trò chơi video và các chủ đề tương tự và sau đó làm việc với các thương hiệu game để kiếm được một thu nhập.
Blog giveaway
Quà tặng cũng cực kì phổ biến trong thế giới blog. Vì vậy, bạn có thể chuyên lưu trữ những cuộc thi và thậm chí cả việc tính phí cho thương hiệu muốn tham gia.
Blog DIY (do it yourself)
Bạn cũng có thể bắt đầu một blog mà có rất nhiều hướng dẫn cách làm và sau đó làm việc với các thương hiệu thủ công và các công ty khác có thể cung cấp một số trong những công cụ hay nguyên liệu bạn sử dụng.
Bài viết được tài trợ
Bạn có thể làm việc với các thương hiệu để đưa các bài viết được tài trợ lên blog của mình như một cách để có thu nhập từ blog.
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau