Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tìm thấy 202 kết quả trong 0 giây

Nguyễn Hoài Phong Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Đức Nguyên Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Nguyen Xuan Huy Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Đoàn Ngọc Thế Vinh Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Lê Thị Huy Hoàng Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Phạm Cao Trí Công nghệ môi trường

Nguyễn Anh Tuấn Công nghệ môi trường

Nguyễn Tuấn Tú Giao thông vận tải

Nguyễn Thị Huyền Trang Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Đình Tài Công nghệ môi trường

Trần Thảo Thời trang

Phan Thanh Hà Công nghệ môi trường

Trần Thị Trinh Công nghệ môi trường

Ngô Thị Thương Huyền Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Thị Tịnh nguyệt Công nghệ năng lượng mới

Đặng Trung Cường Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đặng Ngọc Hiến Công nghệ khác

Nguyễn Thị Bích Trâm Thủ công mỹ nghệ

Phan Thị Thùy Trang Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Thị Ngọc Trâm Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đoàn Xuân Sơn Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Văn Mỹ Phú Văn hóa nghệ thuật

Lê Viết Tiến Công nghệ vật liệu mới

Bùi Nguyễn Yến Vi Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Trần Ngọc Linh Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa