Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tìm thấy 310 kết quả trong 0.0038001537322998 giây

Hồ Đức Hoàn Giáo Dục

Phạm Anh Cường Ý tưởng khác

Cát Như Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trương Trọng Toại Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Võ Lê Ngọc Diệp Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đặng Xuân Trường Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Nguyễn Văn Hùng Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Minh Thảo Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Mạnh Công Công nghệ thông tin và truyền thông

Lê Đăng Khoa Kinh doanh, giải trí, du lịch

Hoàng Tùng Ẩm Thực

Nguyễn Thanh Mỹ Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Phan Hồng Minh Xã hội cộng đồng

Ngô Xuân Huy Công nghệ thông tin và truyền thông

Đào Xuân Hoàng Giáo Dục

Đinh Việt Hùng Ý tưởng khác

Nguyễn Xuân Trường Xã hội cộng đồng

Dung Tấn Trung Xã hội cộng đồng

Lê Hồng Minh Công nghệ thông tin và truyền thông

Bùi Xuân Phong Kinh doanh, giải trí, du lịch

Vũ Văn Lực Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Lâm Thị Yến Vi Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Thị Kim Vân Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Ngọc Tuấn Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Văn Tuấn Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lương Nguyễn Đại Triệu Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Duy Thịnh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Ngọc Nam Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trịnh Minh Giang Ẩm Thực

Đỗ Thu Giang Xã hội cộng đồng

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau