Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  • ShareCar - Như xe nhà, giá bạn bè

    Dự án:Miền Bắc
    Lĩnh vực: Du lịch
    Chúng tôi vốn xuất phát là dân công nghệ, với nền tảng công nghệ vững vàng, được thể hiện qua app PinBike (http://www.pinbike.me). Nay, chỉ với một...
  Trang trước  1 2 3