Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 • Quỹ đầu tư FPT Capital

  Thứ sáu - 08/04/2016 04:43

  FPT Capital là cánh cổng mở ra cơ hội đầu tư vào những dự án của tập đoàn FPT và của các công ty thành viên như FPT Telecom, FPT Software, FPT Information System, FPT Distribution, FPT Technology...

 • Quỹ hạt giống: 500 Startups

  Thứ sáu - 08/04/2016 04:19

  500 Startups là một Silicon Valley quỹ hạt giống đầu tư mạo hiểm và khởi động máy gia tốc được thành lập bởi cựu cựu sinh viên PayPal và Google. Chúng ta có ~ $ 200M thuộc quyền quản lý, và đã đầu tư...

 • Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)”

  Thứ năm - 07/04/2016 05:17

  Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm và tổng ngân sách dự án là 4,4 triệu ơ-rô, trong đó phần đóng góp của Chính phủ Bỉ là 4 triệu ơ-rô. Đối tác của Dự án là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt...

 • Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan: IPP

  Thứ năm - 07/04/2016 05:08

  Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) là một Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan. IPP...

 • Câu lạc bộ khởi nghiệp trẻ YCS

  Thứ năm - 07/04/2016 04:56

  YCS Club: Thành lập 1 cộng đồng những người đã, đang và sẽ khởi nghiệp, 1 Câu lạc bộ có hội nhóm thực ngoài đời có tinh thần start-up. Hiện tại đang hoạt động trên Online và Offline song hành

 • Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)

  Thứ năm - 26/11/2015 05:10

  Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tên giao dịch tiếng Anh: Small and Medium Enterprise Development Fund, viết tắt là SMEDF) được thành lập nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao...

 • Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

  Thứ năm - 26/11/2015 05:03

  Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp được chuyển đổi từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các...

 • Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia

  Thứ năm - 26/11/2015 04:38

  Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ...

 • Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

  Thứ năm - 26/11/2015 04:21

  Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất.

 • CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp HATCH!Program (HATCH!ANGEL)

  Thứ hai - 23/11/2015 23:27

  Cũng như CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc LBC tại TP Hồ Chí Minh, những nhà sáng lập trong HATCH!ANGEL nhận thấy được tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên công nghệ hiện tại...

  Trang trước  1 2 3 ... , 10 11 12  Trang sau