Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo HUEIC
Cập nhât thông tin Thứ hai - 23/07/2018 11:10
Loại hình tổ chức
Tỉnh/thành phố
Địa chỉ trụ sở chính 70 Nguyễn Huệ, Tp Huế
Email startup@hueic.edu.vn
Phone 0234 3834 700
Fax
Website http://startupcenter.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 1522812180
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

StartupCenter.Vn là dự án thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trường Đại học/Cao đẳng được hỗ trợ bởi Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế