Tên cơ quan/tổ chức Sàn Gọi Vốn
Cập nhât thông tin Thứ sáu - 20/04/2018 04:22
Loại hình tổ chức
Tỉnh/thành phố
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 6 - Tòa nhà Việt Á - Số 9 Duy Tân - Hà Nội
Email info@Sangoivon.vn
Phone 024 6680 6057
Fax
Website http://sangoivon.vn
Mã số tổ chức 0106121526 (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 1363033380
Cơ quan cấp UBND Thành phố Hà Nội

II. Lĩnh vực hoạt động

Sàn Gọi Vốn là kênh kết nối giữa các nhà đầu tư và các dự án kinh doanh cần vốn. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về sự hợp tác giữa các bên.

Sàn Gọi Vốn - Một sản phẩm thành công của:Hệ thống Tư Vấn Doanh nghiệp Quốc Gia (tuvanquocgia.vn)