Tên cơ quan/tổ chức Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFT), Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhât thông tin Thứ năm - 16/08/2018 03:27
Loại hình tổ chức
Tỉnh/thành phố
Địa chỉ trụ sở chính Nhà C3 (tầng 2), Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email
Phone +84 (024) 37 450 173
Fax +84 (04) 37957937
Website http://www.ifi.vnu.edu.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 1416253260
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Viện Quốc tế Pháp ngữ (Institut de la Francophonie pour l’Innovation, gọi tắt là IFI) hình thành trên cơ sở phát triển Viện Tin học Pháp ngữ (Institut de la Francophonie pour l'Informatique, thành lập năm 1997) và tiếp nhận Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội (Pôle Universitaire Français à Hanoi, thành lập năm 2006). Chính thức mang tên hiện nay từ ngày 18/11/2014, Viện Quốc tế Pháp ngữ là một tổ chức nghiên cứu và đào tạo quốc tế, chất lượng cao trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.