Tên cơ quan/tổ chức Mạng lưới kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (SME Vietnam Network)
Cập nhât thông tin Thứ năm - 10/05/2018 05:31
Loại hình tổ chức
Tỉnh/thành phố
Địa chỉ trụ sở chính 239A Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Email contact@smevietnam.vn
Phone
Fax
Website http://smevietnam.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 1508533740
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

SME Việt Nam là mạng lưới kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ra đời dựa trên sự chỉ đạo của Trung tâm phát triển doanh nhân Việt Nam - Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm tạo sự liên kết giúp các doanh nghiệp có cơ hội xúc tiến giao thương, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về vốn của các Ngân hàng, tổ chức tài chính là đối tác của mạng lưới.

Sứ mệnh: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững.

Tầm nhìn chiến lược: Kết nối cộng đồng kinh doanh

Giá trị cốt lõi:

Chia sẻ: Chia sẻ các thông tin, kiến thức kinh tế

Kết nối: Kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế

Cùng phát triển: Phát triển kỹ năng lãnh đạo và tăng trưởng bền vững 

Quyền lợi của Thành viên tham gia Mạng lưới SME Việt Nam:

1. Thông tin & Truyền thông:

- Cập nhật các tin tức chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ trong và ngoài nước

- Giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp trên hệ thống SME Việt Nam

- Tham gia truyền thông xây dựng, phát triển thương hiệu

2. Kết nối & Xúc tiến giao thương

- Giao lưu với các doanh nghiệp trong và ngoài nước

- Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

- Được hưởng các chính sách ưu đãi từ các tổ chức uy tín liên kết với SME Việt Nam

3. Tư vấn & Đào tạo

- Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước

- Tham gia các chương trình đánh giá năng lực của Doanh nghiệp

- Được tư vấn về pháp luật, tài chính, khoa học công nghệ, thị trường và quản trị doanh nghiệp