Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (CISTI)
Cập nhât thông tin Thứ tư - 23/05/2018 22:34
Loại hình tổ chức
Tỉnh/thành phố
Địa chỉ trụ sở chính C1 Võ Văn Kiệt - TP. Phan Thiết - Bình Thuận
Email
Phone 062 3751004
Fax 062 3751004
Website http://thongtinkhcn.binhthuan.gov.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 1462070880
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (CISTI)