Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG HCM - IEC
Cập nhât thông tin Thứ năm - 05/07/2018 02:55
Loại hình tổ chức
Tỉnh/thành phố
Địa chỉ trụ sở chính Kp. 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. HCM
Email istartx.consulting@vnu-itp.edu.vn
Phone (08) 372 44 404
Fax
Website http://istartx.com/
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 1477592100
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG HCM (Innovative Entrepreneurship Center - IEC) có chức năng đào tạo, nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và đầu tư nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.