Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp TP. HCM (CSED)
Cập nhât thông tin Thứ tư - 04/07/2018 10:30
Loại hình tổ chức
Tỉnh/thành phố
Địa chỉ trụ sở chính 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Email info@csed.gov.vn
Phone (84.28) 38.299.771
Fax (84.28) 38.299.899
Website
Mã số tổ chức 5870/QĐ-UBND (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 1478575860
Cơ quan cấp UBND Thành phố Hồ Chí Minh

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố (CSED) là đơn vị sự nghiệp công lập (tự chủ tài chính) trực thuộc Sở Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Trung tâm Nhựa-Cao su và Đào tạo quản lý năng lượng.

1. Chức năng

a) Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, thực hiện chức năng hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cần thiết cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hoạt động và phát triển phù hợp với quy định của WTO, các điềuước quốc tế, hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết; nghiên cứu khoa học ứng dụng, thí nghiệm, kiểm nghiệm, sản xuất thử, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, thiết kế khuôn mẫu, phân tích đánh giá, kiểm định và chứng nhận chất lượng sản phẩm ngành nhựa, cao su; đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cán bộ quản lý năng lượng trong các cơ sở sử dụng năng lương trọng điểm của Thành phố và các tỉnh phía Nam.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

b) Tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo và doanh nghiệp Thành phố.

c) Liên kết và thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp, cụ thể:

- Thủ tục hành chính khi thành lập, thủ tục đầu tư, thủ tục thuế;

- Tìm hiểu công nghệ, chuyển giao công nghệ;

- Pháp luật về sở hữu trí tuệ;

- Thông tin về thị trường;

- Hội nhập kinh tế, các quy định, các cam kết thương mại quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

- Hệ thống quản lý, giải pháp quản lý.

d) Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, Thành phố trong các lĩnh vực kích cầu, đầu tư, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực. Hướng dẫn các doanh nghiệp vửa và nhỏ tiếp cận mô hình nhà xưởng cao tầng cho thuê để đáp ứng nhu cầu mặt bằng của doanh nghiệp.

đ) Kết nối các doanh nghiệp thông qua tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, xây dựng và quảng bá thương hiệu theo các đề án, chương trình, tổ chức hội nghị triển lãm, trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp Thành phố; liên kết các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm.

e) Liên kết tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp; khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ các ngành công nghiệp trọng yếu và truyền thống của Thành phố; đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của Thành phố và các tỉnh, thành phía Nam; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ tư vấn kiểm toán năng lượng.

g) Khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường; thông tin doanh nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, các thông tin và hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM…) và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp để tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư.

h) Liên kết nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến và hiệu quả vào việc phát triển ngành công nghiệp.

i) Hoạt động chuyên ngành phân tích đánh giá chất lượng, kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng sản phẩm ngành nhựa, cao su.

k) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm cho Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố giao.

3. Quyền hạn

a) Trung tâm được gửi trực tiếp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp đến các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện và yêu cầu giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, đôn đốc các sở- ngành, Ủy ban nhân các quận huyện trả lời và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Phối hợp các cơ quan chuyên môn xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Thành phố.

c) Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tham quan, giới thiệu doanh nghiệp Thành phố đến doanh nghiệp nước ngoài; tạo cơ hội để các doanh nghiệp kế nối, mở rộng hợp tác; tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Thành phố; tổ chức các hội nghị chuyên đề về xúc tiến, hợp tác đầu tư.

d) Vân động, tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

đ) Được quyền ký hợp đồng thuê các chuyên gia để tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp.

e) Được đề xuất khen thưởng các tổ chức, các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tư vấn hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.