Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngô Việt Dũng Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Mai Anh Đức Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đăng Quang Long Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Lưu Văn Long Công nghệ sinh học

Lê Nguyễn Trọng Trí Công nghệ vật liệu mới

Nguyễn Hữu Ngọc Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Văn Tuấn Sinh Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Nguyễn Thị Huyền Trang A Công nghệ sinh học

Trương Công Vĩnh Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Du Quốc Cường Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Phan Văn Học Viễn thông

Nguyễn Khánh Linh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Việt Ngọc Linh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lương Vân Anh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Hà Phước Hưng Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Ngọc Thanh Thủy Điện - Điện tử

Lê Nguyễn Diễm Hoàng Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Xuân Phương Công nghệ - Kỹ thuật

Thành Trung Hiếu Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Thị Bích Thủy Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Thành Trung Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Văn Sơn Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Thị Thu Thảo Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Văn Hùng Công nghệ thông tin và truyền thông

Võ Thị Thu Thanh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Thái Sơn Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Hồng Sinh Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Duy Hà Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Thị Sen Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Thị Như Phương Công nghệ thông tin và truyền thông

Lương Tú Anh Công nghệ thông tin và truyền thông

Đăng Trần Lan Phương Công nghệ thông tin và truyền thông

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau