Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nguyễn Thanh Long Kinh doanh, giải trí, du lịch

Thái Hoàng Nam Công nghệ vật liệu mới

Phạm Thị Kim Thúy Giao thông vận tải

Nguyễn Thị Mỹ Tiên Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Nguyen Xuan Huy Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Đoàn Ngọc Thế Vinh Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Lê Thị Huy Hoàng Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Phạm Cao Trí Công nghệ môi trường

Nguyễn Anh Tuấn Công nghệ môi trường

Nguyễn Tuấn Tú Giao thông vận tải

Nguyễn Thị Huyền Trang Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Đình Tài Công nghệ môi trường

Phạm Phương Loan Giao thông vận tải

Hoàng Tý Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Thùy Trang Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Chánh Quảng Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Ngọc Thanh Hoài Kinh doanh, giải trí, du lịch

Võ Thị Hồng Trâm Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Hà Thanh Nhàn Giao thông vận tải

Trần Phương Bảo Vân Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Trần Phước Mỹ Duyên Kinh doanh, giải trí, du lịch

Huỳnh Thị Mỷ Danh Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Tạ Đình Sang Công nghệ thông tin và truyền thông

Phan Thị Hà My Công nghệ thông tin và truyền thông

Huỳnh Văn Lạc Công nghệ thông tin và truyền thông

Cao Xuân Chuyền Công nghệ thông tin và truyền thông

Dương Thị Hoa Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Nhật Phương Công nghệ thông tin và truyền thông

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau