Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nguyễn Trí Dũng Ý tưởng khác

Phạm Minh Hằng Ẩm Thực

Đặng Hoàng Minh Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Dương Huy Vũ Công nghệ thông tin và truyền thông

Hoàng Quang Đông Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Lâm Huỳnh Thiện Lương Thủ công mỹ nghệ

Trương Xuân Vàng Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Giang Tuấn Vũ Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Lưu Thị Tuyết Mai Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Lê Nguyên Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Hoàng Hải Công nghệ thông tin và truyền thông

Lê Nguyễn Thiên Hương Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Hoàng Phong Công nghệ thông tin và truyền thông

Đinh Nhật Nam Ẩm Thực

Bùi Quang Huy Công nghệ thông tin và truyền thông

Lương Duy Hoài Giao thông vận tải

Lâm Thị Thuý Hà Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Minh Kiên Công nghệ thông tin và truyền thông

Lê Quý Hòa Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Bá Đức Công nghệ thông tin và truyền thông

Phùng Khắc Huy Công nghệ thông tin và truyền thông

Lê Văn Quang Vinh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lâm Thị Yến Vi Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Thị Kim Vân Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Ngọc Tuấn Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trương Mạnh Quân Công nghệ thông tin và truyền thông

Thùy Linh Cát Thời trang

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau