Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nguyễn Thị Hương Liên Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Hoàng Anh Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Huy Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Ngọc Hoài An Công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Vững Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Việt Hùng Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Tư Triều Công nghệ thông tin và truyền thông

Phan Thanh Bao Ngoc "Tuệ Nghi" Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Thị Na Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Võ Thị Tuyết Hà Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Hoàng Công Đoàn Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Lương Huy Hoàng Điện - Điện tử

Trần Quang Tùng Điện - Điện tử

Đặng Thế Tài Công nghệ thông tin và truyền thông

Đỗ Việt Anh Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Mạnh Thắng Xã hội cộng đồng

Hoàng Đức Minh Công nghệ môi trường

Trà Anh Đông Công nghệ vũ trụ

Cao Quảng Bình Giáo Dục

Nguyễn Trọng Nghĩa Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Thị Lan Ngọc Công nghệ thông tin và truyền thông

Lê Trần Quế Giang Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Thị Thùy Linh Công nghệ thông tin và truyền thông

Phạm Đình Hòa Xã hội cộng đồng

Nguyễn Thị Khánh Huyền Văn hóa nghệ thuật

Lê Đắc Nguyên Khoa Công nghệ vũ trụ

Trần Ngọc Tân Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Đăng Minh Quân Công nghệ môi trường

Trần Thảo Thời trang

Trần Thị Thiện Mỹ Kinh doanh, giải trí, du lịch