Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đặng Thanh Tứ Sự Kiện

Võ Thành Ngân Công nghệ vật liệu mới

Nguyễn Sỹ Luận Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Hoàng Anh Tuấn Ẩm Thực

Trần Nguyễn Lê Văn Giao thông vận tải

Nguyễn Hoàng Trung Công nghệ thông tin và truyền thông

Đỗ Tú Anh Giáo Dục

Trần Trí Dũng Giáo Dục

Mai Huy Tân Ẩm Thực

Mai Duy Quang Công nghệ thông tin và truyền thông

Đinh Văn Nghiệp Ý tưởng khác

Trần Văn Tuấn Kinh doanh, giải trí, du lịch

Tạ Minh Tuấn Xã hội cộng đồng

Lương Nguyễn Đại Triệu Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Duy Thịnh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Ngọc Nam Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trịnh Minh Giang Ẩm Thực

Đỗ Thu Giang Xã hội cộng đồng

Trần Hữu Đức Công nghệ thông tin và truyền thông

Minh Nhật Ẩm Thực

Trâm Tạ Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Hà Linh Giáo Dục

Nguyễn Ngọc Điệp Công nghệ thông tin và truyền thông

Lê Trường An Công nghệ môi trường

Trần Trọng Kiên Công nghệ vật liệu mới

Nguyễn Vũ Đức Thuận Kinh doanh, giải trí, du lịch

Hoàng Gia Trung Ý Thượng Nhân Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Trí Nhân Kinh doanh, giải trí, du lịch

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau