Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trần Thảo Thời trang

Trần Thị Thiện Mỹ Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Trọng Điệp Kinh doanh, giải trí, du lịch

Huỳnh Nhật Huy Ẩm Thực

Hà Thị Thanh Hằng Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Tấn Tài Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Dự Thủ công mỹ nghệ

Võ Văn Phước Điện - Điện tử

Bùi Thị Hòa Giao thông vận tải

Đỗ Ly Khánh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Tấn Quý Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Đức Nguyên Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Trần Ngọc Linh Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Bùi Nguyễn Yến Vi Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Nguyễn Hoài Phong Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Minh Thiện Công nghệ môi trường

Lâm Khương Trung Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Võ Thị Tâm Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Thị Ngọc Trâm Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đoàn Xuân Sơn Công nghệ thông tin và truyền thông

Trần Văn Mỹ Phú Văn hóa nghệ thuật

Lê Viết Tiến Công nghệ vật liệu mới

Phan Thị Thùy Trang Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Thị Bích Trâm Thủ công mỹ nghệ