Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nguyễn Tuấn Anh Công nghệ thông tin và truyền thông

Bùi Thị Ngân Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Kim Ngân Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Trọng Tuyến Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Thị Nga Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Việt Hùng Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Đặng Hoài Nam Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Anh Duy Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Vũ Luân Kinh doanh, giải trí, du lịch

Tân Hoàng Minh Ẩm Thực

Nguyễn Thị Linh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Tin Nguyễn Kinh doanh, giải trí, du lịch

Trần Mai Hương Thời trang

Nguyễn Minh Hiền Kinh doanh, giải trí, du lịch

Hoàng Hương Giang Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Thị Hải Thi Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Thuỵ Trà My Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đặng Quang Phục Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Khánh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Đặng Tuấn Anh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Võ Thị Kim Thái Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Bảo Ngọc Kinh doanh, giải trí, du lịch

Mai Chí Hữu Công nghệ thông tin và truyền thông

Ngô Việt Dũng Kinh doanh, giải trí, du lịch

Nguyễn Mai Anh Đức Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đăng Quang Long Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Lưu Văn Long Công nghệ sinh học

Lê Nguyễn Trọng Trí Công nghệ vật liệu mới

Nguyễn Hữu Ngọc Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Văn Tuấn Sinh Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Nguyễn Thị Huyền Trang A Công nghệ sinh học

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau