Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tìm thấy 66 kết quả trong 0.0039780139923096 giây

Phan Văn Học Viễn thông

Đặng Thế Tài Công nghệ thông tin và truyền thông

Mai Duy Quang Công nghệ thông tin và truyền thông

Võ Ngọc Quý Công nghệ thông tin và truyền thông

Đỗ Tú Anh Giáo Dục

Tạ Minh Tuấn Xã hội cộng đồng

Nguyễn Hà Linh Giáo Dục

Minh Nhật Ẩm Thực

Mai Huy Tân Ẩm Thực

Nguyễn Sỹ Luận Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Trương Mạnh Quân Công nghệ thông tin và truyền thông

Hoàng Anh Tuấn Ẩm Thực

Phùng Khắc Huy Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Bá Đức Công nghệ thông tin và truyền thông

Lê Quý Hòa Công nghệ thông tin và truyền thông

Bùi Quang Huy Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Hoàng Phong Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Hoàng Hải Công nghệ thông tin và truyền thông

Phạm Lê Nguyên Công nghệ thông tin và truyền thông

Đặng Hoàng Minh Công nghệ thông tin và truyền thông

Nguyễn Trí Dũng Ý tưởng khác

Phạm Minh Hằng Ẩm Thực

Trịnh Lan Phương Kinh doanh, giải trí, du lịch

Phạm Kim Hùng Công nghệ thông tin và truyền thông

Đỗ Thu Quỳnh Kinh doanh, giải trí, du lịch

Đỗ Ngọc Chung Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Trần Văn Lê Điện - Điện tử

Phạm Anh Cường Ý tưởng khác

Đặng Xuân Trường Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Trần Mạnh Công Công nghệ thông tin và truyền thông

Lê Đăng Khoa Kinh doanh, giải trí, du lịch