Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tìm thấy 8 kết quả trong 0 giây

Hoàng Công Đoàn Công nghệ thông tin và truyền thông

Võ Thị Tâm Kinh doanh, giải trí, du lịch

Lê Thị Huy Hoàng Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Đặng Ngọc Hiến Công nghệ khác

Lê Viết Tiến Công nghệ vật liệu mới

Bùi Nguyễn Yến Vi Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa

Trần Ngọc Linh Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa