Dự án Mạng xã hội chia sẻ danh thiếp Shanaca

Thứ hai - 26/02/2018 23:08    

Thành viên dự án:  Bùi Đắc Dương, Đỗ Trung Hiếu

Tính độc đáo của dự án:

Shanaca là một ứng dụng mạng xã hội chia sẻ danh thiếp được phát triển trên smartphone, kết nối với nhau thông qua định vị GPS và sắp xếp kết quả tìm kiếm “từ khóa” dựa theo mức độ phiếu bầu tín nhiệm từ người dùng.

Khác biệt :

Đối với  người bán hàng (doanh nghiệp, sales, ..):

Đối với người mua hàng :

Đánh giá thị trường tiềm năng của dự án:

Shanaca hướng tới tập khách hàng là đội ngũ Sales kinh doanh dịch vụ (bất động sản, tài chính, bảo hiểm, đào tạo, chăm sóc sức khỏe…) ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Dự tính ở Việt Nam sẽ có 15-20 triệu người, trên toàn thế giới sẽ có khoảng 500 triệu người trong 5 năm tới.

Những thành công ban đầu của dự án:

Hiện có hơn 1000 tài khoản chia sẻ và mảng thiết kế danh thiếp cho các CEO, Founder, sale cao cấp được nhiều người yêu thích, tin dùng.

Kế hoạch phát triển dự án:

Nhu cầu về vốn và đề nghị đầu tư: