Dự án Sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Thứ năm - 15/03/2018 11:30    

Dự án “Sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh” của tác giả Nguyễn Đức Minh với nội dung sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích và định hướng cho học sinh, thông qua việc thu thập các dữ liệu sẽ giúp các học sinh lựa chọn phân ngành và chuyên môn đào tạo tại đại học, sau đó tiếp tục phát triển lên tư vấn khởi nghiệp.

Dự án với mong muốn thông qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu sẽ giúp học sinh lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp với khả năng của mỗi người. ĐHQGHN cũng là một nguồn dữ liệu lớn để hỗ trợ cho Dự án thu thập dữ liệu. Ngoài ra, khách hàng mục tiêu trước hết của Dự án này là các doanh nghiệp đào tạo, các doanh nghiệp tuyển dụng cần lựa chọn người phù hợp vào các vị trí.