Lalalend - Hệ thống và hệ sinh thái hỗ trợ vay tài chính cá nhân thông qua hình thức gọi vốn cộng đồng

Thứ năm - 15/03/2018 11:50    

Lalalend là hệ thống và hệ sinh thái hỗ trợ vay tài chính cá nhân thông qua hình thức gọi vốn cộng đồng, dựa trên nền tảng điện toán có tính chất phân tán, công cộng, mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain. Nó có tính năng hợp đồng thông minh (kịch bản), tạo thuận lợi cho các thỏa thuận hợp đồng trực tuyến. Trong đó, tất cả các đối tượng ngang hàng và hỗ trợ nhau trong hệ sinh thái tài chính, người nhận vốn và người góp vốn sẽ thực hiện giao dịch với tỷ lệ lãi suất được xác định qua hình thức đấu giá trực tiếp trong cộng đồng.

Dự án giành giải Nhất cuộc thi Blockchain Hackathon 2017.