Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quỹ đầu tư Grab Ventures

Quy mô hoạt động:
Quỹ đầu tư Grab Venture tập trung thúc đẩy và rót vốn cho các công ty khởi nghiệp trong khu vực. Quỹ này sẽ rót vốn cho các start-up tiềm năng đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển trong khu vực.
Giới thiệu chung:

Grab Venture bao gồm hai hoạt động chính. Một là đầu tư để phát triển các công nghệ mũi nhọn và tự xây dựng các ngành kinh doanh đang phát triển nhanh cho Grab như xe đạp và scooter chạy bằng điện. Hai là thực hiện chương trình thúc đẩy tăng trưởng "Velocity" cuối năm nay, trợ giúp từ 4 đến 6 công ty khởi nghiệp, cung cấp các chuyên gia, nguồn lực công nghệ và mạng lưới.

Quỹ đầu tư này sẽ tiến hành nhiều chương trình thúc đẩy dành cho các start-up đang ở giai đoạn tăng trưởng và ươm mầm các dịch vụ mới có khả năng phát triển trong môi trường kinh doanh của Grab. 

Các hoạt động nổi bật:

Không giống như các chương trình thúc đẩy truyền thống, kế hoạch đầu tư của Grab Venture không nhắm vào một kiểu công ty cụ thể và cũng không dựa trên về mức độ phát triển nào. Các công ty được lựa chọn có thể hưởng lợi từ mạng lưới kinh doanh rộng khắp khu vực và các lĩnh vực kinh doanh đa dạng của Grab như giao hàng nhanh, thanh toán di động và dịch vụ tài chính.

Grab Venture hợp tác và hỗ trợ start-up xe không người lái Drive.ai, mua lại công ty khởi nghiệp phát triển nền tảng thanh toán di động Kudo của Indonesia. Trong 24 tháng tới, Grab Venture sẽ tiếp tục đầu tư thêm cho khoảng 8 đến 10 đơn vị khởi nghiệp, đồng thời đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau.

 

Tiêu chí xét duyệt:

Chương trình đầu tư không đặt hạn mức cho mỗi lần rót vốn, nhưng chủ yếu tìm kiếm khoảng 8 đến 10 công ty đang phát triển các lĩnh vực có thể hợp tác với ứng dụng gọi xe công nghệ. Đơn vị xác định các cơ hội đầu tư bằng cách sử dụng đội ngũ nhân sự đang hoạt động tại 8 thị trường trong Đông Nam Á. Trong khi Singapore là nơi đặt trụ sở, Grab sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường tại Indonesia và tìm kiếm cơ hội đầu tư trên khắp khu vực.

Địa chỉ và văn phòng đại diện:
Website:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Các quỹ hỗ trợ khác: