Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quỹ đầu tư Hebronstar Ventures (Hàn Quốc)

Quy mô hoạt động:
Hebronstar Ventures là quỹ đầu tư của Hàn Quốc cung cấp chương trình tăng tốc khởi nghiệp H-Camp. Hebronstar đã khởi động chương trình tăng tốc khởi nghiệp từ năm 2015 với sự tham gia của 11 nhóm khởi nghiệp tại Seoul và đang tiếp tục mở rộng mô hình này để hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) hơn nữa.
Giới thiệu chung:

H-Camp Việt Nam là một chương trình tăng tốc khởi nghiệp kéo dài 12 tuần, nhằm lựa chọn ra các startup tiềm năng, giúp họ hoàn thiện mô hình kinh doanh và cung cấp các kiến thức và kỹ năng để nâng cao khả năng gọi vốn thành công cho startup. H-Camp còn là nơi kết nối mạng lưới khởi nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, mang đến cơ hội thu hút đầu tư và mở rộng kinh doanh trong và ngoài nước cho các startup.

Các hoạt động nổi bật:

Tham gia H-CampVietnam Batch 2, startup sẽ có cơ hội:

- Chỗ ngồi làm việc trong suốt thời gian diễn ra chương trình

- Được các huấn luyện viên khởi nghiệp có kinh nghiệm hướng dẫn 1-1

- Cơ hội nhận seed funding từ 10.000 – 40.000 USD sau khi tốt nghiệp

- Kết nối với các nhà đầu tư trong mạng lưới H-Camp

Tiêu chí xét duyệt:
Địa chỉ và văn phòng đại diện:
304 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Website: http://hebronstarac.com
Điện thoại:
Fax:
E-mail: accelerator@hebronstar.com
Từ khoá: Quỹ     đầu tư     Hebronstar Ventures    
Các quỹ hỗ trợ khác: