Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quỹ tài trợ nghiên cứu Alexander von Humboldt (CHLB Đức)

Quy mô hoạt động:
Quỹ Alexander von Humboldt (Alexander von Humboldt-Stiftung), được thành lập bởi Cộng hòa Liên bang Đức ngày 10 tháng 12 năm 1953, thúc đẩy hợp tác học thuật giữa các nhà khoa học xuất sắc và học giả từ nước ngoài và từ Đức.
Giới thiệu chung:

Quỹ Alexander von Humboldt (Alexander von Humboldt-Stiftung), được thành lập bởi Cộng hòa Liên bang Đức ngày 10 tháng 12 năm 1953, thúc đẩy hợp tác học thuật giữa các nhà khoa học xuất sắc và học giả từ nước ngoài và từ Đức. Học bổng nghiên cứu và các giải thưởng nghiên cứu cho phép các nhà khoa học nước ngoài đến Đức để làm việc cho một dự án nghiên cứu mà họ đã chọn cùng với một đối tác hợp tác và chủ nhà. Là một tổ chức trung gian cho chính sách văn hoá và giáo dục nước ngoài của Đức, Quỹ thúc đẩy đối thoại văn hoá quốc tế và trao đổi học thuật.

Quỹ Alexander von Humboldt có đa dạng các chương trình học bổng tài trợ dạng ngắn hạn, dài hạn dành cho nhiều loại đối tượng như nghiên cứu sau tiến sĩ, các học giả tên tuổi hay giáo sư thỉnh giảng… Với tôn chỉ đầu tư vào con người và với tầm nhìn dài hạn nên Quỹ không những có mức hỗ trợ vật chất khá tốt cho nhà nghiên cứu mà còn có những cơ chế thông thoáng để khuyến khích họ hoàn thành các nghiên cứu. Những đề tài có kết quả xuất sắc còn được Quỹ trao giải thưởng. Năm 2016, ngân sách đầu tư của Quỹ tài trợ các đề tài vào khoảng 116 triệu Euro. Từ khi được thành lập (1953) đến nay, trải qua hơn 50 năm, Quỹ Humboldt có 58.000 lượt người được tài trợ và phân bổ ở 140 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, mỗi năm, Quỹ cấp khoảng 700 học bổng khác nhau. Quỹ có hội đồng xét duyệt hồ sơ độc lập và không phân bổ các chỉ tiêu theo từng quốc gia mà chỉ căn cứ theo chất lượng hồ sơ đề xuất. Các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chiếm khoảng 25% nguồn tài trợ của Quỹ

Các hoạt động nổi bật:

Hàng năm, Quỹ Alexander von Humboldt cho phép hơn 2.000 nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới dành thời gian nghiên cứu tại Đức. Quỹ duy trì một mạng lưới hơn 25.000 Humboldtians từ tất cả các môn học ở hơn 130 quốc gia trên thế giới - trong đó có 49 người đoạt giải Nobel.

Các nhà khoa học của Quỹ Alexander von Humboldt Foundation (Vertrauenswissenschaftler) phổ biến thông tin về Đức như một địa điểm nghiên cứu tại các trường đại học và các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, tập trung đặc biệt vào các chương trình tài trợ của Foundation và mạng lưới quốc tế. Họ làm việc cho Quỹ trong một năng lực danh dự như cựu sinh viên, chủ nhà hoặc người đánh giá. Họ cũng tư vấn cho Quỹ Humboldt và các tổ chức tài trợ khác của Đức về chương trình và kết nối mạng lưới địa phương. Đó là những điểm tiếp xúc của cựu sinh viên Humboldt và các hiệp hội của Humboldt.

Tiêu chí xét duyệt:
Địa chỉ và văn phòng đại diện:
Alexander von Humboldt Foundation
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn
Website: https://www.humboldt-foundation.de
Điện thoại: +49 (0) 228-833-0
Fax: +49 (0) 228-833-199
E-mail: humboldt.foundationvn@gmail.com
Các quỹ hỗ trợ khác: