Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bài viết được bảo lãnh

1. Tên ý tưởng: Bài viết được bảo lãnh
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 22/07/2018 23:45
4. Lĩnh vực: Quảng cáo
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bài viết được bảo lãnh giống như bài viết được tài trợ, nhưng nội dung chính là hoàn toàn của riêng bạn và chỉ có một phần nhỏ ở phía dưới đó bao gồm thông tin về các nhà tài trợ của bạn. Đây là một cách khác để các Blog có thể kiếm tiền từ blog.

Ý tưởng khác: