Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bán blog

1. Tên ý tưởng: Bán blog
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 22/07/2018 23:46
4. Lĩnh vực: Quảng cáo
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Hoặc bạn có thể bắt đầu một blog, tạo ra nội dung, xây dựng một người xem và sau đó bán blog cho những người không muốn bắt đầu từ đầu.

Ý tưởng khác: