Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bán các bản in

1. Tên ý tưởng: Bán các bản in
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/05/2018 04:45
4. Lĩnh vực: Thủ công mỹ nghệ
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Nếu bạn muốn thiết kế tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn nhưng không muốn bán sản phẩm vật lý, bạn có thể kinh doanh mà chỉ bán phiên bản in của tác phẩm nghệ thuật của bạn.

Ý tưởng khác: