Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bán hàng online

1. Tên ý tưởng: Bán hàng online
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ tư - 31/10/2018 23:02
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn có thể bán bất kỳ hàng gì trên mạng nhưng phổ biến nhất là quần áo, sách, mỹ phẩm… Thời gian đầu ít vốn bạn có thể nhập ít hàng hoặc lấy lại từ cửa hàng khác. Sau này nhiều khách lên bạn có thể lấy từ đầu mối hoặc nhập trực tiếp hàng từ Thái, Trung Quốc để có thể có mức lãi cao hơn. Đặc thù của việc bán hàng này là bạn phải tinh thông việc sử dụng internet, tương tác thường xuyên trên mạng xã hội để tạo sự liên kết

Ý tưởng khác: