Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bán nội dung cao cấp

1. Tên ý tưởng: Bán nội dung cao cấp
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ hai - 23/07/2018 10:45
4. Lĩnh vực: Quảng cáo
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn cũng có thể có một blog, nơi bạn chia sẻ một số nội dung miễn phí, nhưng cung cấp một số nội dung khác cao cấp hơn tính phí.

Ý tưởng khác: