Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bêtông - vữa xây mới

1. Tên ý tưởng: Bêtông - vữa xây mới
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ hai - 26/09/2016 22:38
4. Lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Một loại bêtông, vữa xây mới với tính năng và tác dụng như bêtông, vữa xây thông thường. Nhưng sử dụng ít ximăng hơn bêtông thông thường từ 10 - 20% mà vẫn đảm bảo chất lượng không kén chọn vật liệu đầu vào, có thể tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, lại chịu được môi trường khắc nghiệt hơn.

Ý tưởng khác: