Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Blog giveaway

1. Tên ý tưởng: Blog giveaway
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 22/07/2018 23:29
4. Lĩnh vực: Quảng cáo
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Quà tặng cũng cực kì phổ biến trong thế giới blog. Vì vậy, bạn có thể chuyên lưu trữ những cuộc thi và thậm chí cả việc tính phí cho thương hiệu muốn tham gia.

Ý tưởng khác: