Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Blog thiết kế web

1. Tên ý tưởng: Blog thiết kế web
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 22/07/2018 23:30
4. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Thiết kế web là một lĩnh vực khác mà bạn có thể viết blog về nó như một cách để mang lại khách hàng tiềm năng.

Ý tưởng khác: