Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Blog trò chơi

1. Tên ý tưởng: Blog trò chơi
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ hai - 23/07/2018 10:31
4. Lĩnh vực: Quảng cáo
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn cũng có thể bắt đầu một blog về các trò chơi video và các chủ đề tương tự và sau đó làm việc với các thương hiệu game để kiếm được một thu nhập.

Ý tưởng khác: