Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Blog ứng dụng di động

1. Tên ý tưởng: Blog ứng dụng di động
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 22/07/2018 23:31
4. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn có thể chuyên viết blog về các ứng dụng di động và sau đó làm việc với các công ty ứng dụng di động để cung cấp không gian quảng cáo, liên kết liên kết hoặc thậm chí cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng của riêng bạn hoặc các ứng dụng để tải về.

Ý tưởng khác: