Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cháo dinh dưỡng

1. Tên ý tưởng: Cháo dinh dưỡng
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ tư - 16/05/2018 14:12
4. Lĩnh vực: Ẩm Thực
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Làm thế nào để khách hàng mua cháo dinh dưỡng của bạn thay vì tự nấu. Yếu tố mà người già coi trọng nhất là giá cả. Mặc dù vậy bạn không cần phải đặt giá thấp. Hãy thuyết phục khách hàng của bằng sự tiện lợi mà bạn đem lại cho họ. Buổi sáng sớm là khoảng thời gian chính để buôn bán đối với mặt hàng này. Người già dậy rất sớm nhưng họ sẽ không vào bếp ngay lúc đó vì không muốn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của những người trong gia đình.

Ý tưởng khác: