Home » Ý tưởng khởi nghiệp

• Hướng dẫn sử dụng      • Giới thiệu      • Tra cứu thông tin

Chương trình báo đổi số máy cho các mạng điện thoại di động

1. Tên ý tưởng: Chương trình báo đổi số máy cho các mạng điện thoại di động
2. Đăng bởi: admin
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 23/09/2016 05:53
4. Lĩnh vực: Viễn thông
5. Vùng địa lý: Hà Nội
6. Mô tả ý tưởng:

Đây là chương trình dành cho mạng điện thoại di động giúp cho những người đổi sang số điện thoại mới có thể thông báo được cho tất cả người thân của họ biết là mình đã đổi sang số khác(có nói rõ số mới đã đổi) và khi đó người đã sử dụng dịch vụ phải trả một khoản phí cho nhà cung cấp

Ý tưởng khác:

 

ủng hộ Let's Start

Đăng ký bây giờ để nhận những thông tin mới nhất từ Let's Start