Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chương trình báo đổi số máy cho các mạng điện thoại di động

1. Tên ý tưởng: Chương trình báo đổi số máy cho các mạng điện thoại di động
2. Đăng bởi: admin
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 23/09/2016 05:53
4. Lĩnh vực: Viễn thông
5. Vùng địa lý: Hà Nội
6. Mô tả ý tưởng:

Đây là chương trình dành cho mạng điện thoại di động giúp cho những người đổi sang số điện thoại mới có thể thông báo được cho tất cả người thân của họ biết là mình đã đổi sang số khác(có nói rõ số mới đã đổi) và khi đó người đã sử dụng dịch vụ phải trả một khoản phí cho nhà cung cấp

Ý tưởng khác: