Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chuyên gia quảng cáo trực tuyến

1. Tên ý tưởng: Chuyên gia quảng cáo trực tuyến
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/05/2018 14:20
4. Lĩnh vực: Quảng cáo
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Nếu bạn đã có một số kiến thức về các lựa chọn quảng cáo trực tuyến, bạn có thể cung cấp dịch vụ của bạn cho các doanh nghiệp muốn sử dụng quảng cáo trực tuyến để quảng bá sản phẩm của mình.

Ý tưởng khác: