Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dạy làm đồ handmade

1. Tên ý tưởng: Dạy làm đồ handmade
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/05/2018 04:42
4. Lĩnh vực: Thủ công mỹ nghệ
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn có thể làm việc trong một môi trường một cá nhân hơn với học sinh thợ làm đồ handmade bằng cách cung cấp giờ dạy kèm cho các hoạt động thủ công khác nhau.

Ý tưởng khác: