Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dịch vụ Bảo lãnh Giao dịch ONLINE

1. Tên ý tưởng: Dịch vụ Bảo lãnh Giao dịch ONLINE
2. Đăng bởi: admin
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 23/09/2016 05:13
4. Lĩnh vực: Viễn thông
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Ngày nay giao dịch trực tuyến ngày càng phát triển, nhưng những giao dịch giữa mỗi cá nhân rất khó thực hiện vì ở xa nhau, không tin tưởng, lừa đảo, mất niềm tin... Ý tưởng này sẽ giúp các giao dịch online thành công 100%, giúp người mua và người bán không còn phải bận tâm với rủi ro và lừa đảo. Giúp lấy lại niềm tin vào mua bán trực tuyến tại Việt Nam.
Liên hệ với tác giả ý tưởng, xin gọi BQT: 08. 2217 0483 (Giờ hành chính).

Ý tưởng khác: