Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dịch vụ dạy làm đồ mỹ nghệ

1. Tên ý tưởng: Dịch vụ dạy làm đồ mỹ nghệ
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ tư - 28/09/2016 09:01
4. Lĩnh vực: Giáo Dục
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Thủ công mỹ nghệ được đánh giá là một trong những ngành có tỷ lệ giá trị nội địa cao bởi đặc thù là phần lớn các yếu tố đầu vào của sản phẩm là sẵn có tại địa phương và trong nước. Phát triển ngành thủ công mỹ nghệ cũng là góp phần bảo tồn văn hóa, truyền thống đân tộc và quảng bá hình ảnh của địa phương, quốc gia.

Ý tưởng khác: