Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dịch vụ dạy làm đồ mỹ nghệ

1. Tên ý tưởng: Dịch vụ dạy làm đồ mỹ nghệ
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ ba - 27/09/2016 22:01
4. Lĩnh vực: Giáo Dục
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Ý tưởng khác: