Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dịch vụ ship hàng trên Amazon.com, eBay…

1. Tên ý tưởng: Dịch vụ ship hàng trên Amazon.com, eBay…
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/08/2017 00:37
4. Lĩnh vực: Dịch vụ
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Dịch vụ ship hàng trên Amazon.com, eBay…

Ý tưởng khác: