Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đồ chơi sống

1. Tên ý tưởng: Đồ chơi sống
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ ba - 27/09/2016 08:36
4. Lĩnh vực: Ý tưởng khác
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Có khả năng làm cho các đồ chơi xếp hình và xếp rôbôt thêm có sức sống hơn bằng các hiệu ứng âm thanh ánh sáng.

Ý tưởng khác: