Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Gạch bảo vệ

1. Tên ý tưởng: Gạch bảo vệ
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ hai - 26/09/2016 10:45
4. Lĩnh vực: Ý tưởng khác
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Gạch không chỉ lót nhà song gạch nầy còn có khả năng bảo vệ cho mọi người (người già hoặc trẻ em) khi lỡ té ngã vẫn an toàn.

Ý tưởng khác: