Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hệ thống máy rửa oto tự động

1. Tên ý tưởng: Hệ thống máy rửa oto tự động
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ tư - 20/02/2019 04:18
4. Lĩnh vực: Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Hiện tại bên mình đã sản xuất và xây dựng xong quy trình của một hệ thống máy rửa oto tự động. Các bạn nào quan tâm hợp tác phát triển thì liên hệ: Công ty CP Giải pháp công nghệ CNC miền Bắc

Ý tưởng khác: