Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hợp tác kinh doanh snookball ở Việt Nam

1. Tên ý tưởng: Hợp tác kinh doanh snookball ở Việt Nam
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ năm - 04/08/2016 22:43
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Hà Nội
6. Mô tả ý tưởng:

CLB Snookball Việt Nam trân trọng kính mời Các Bạn  tham gia đồng hành hợp tác phát triển kinh doanh và lan tỏa giá trị sức khỏe tới Cộng đồng .rất vui nếu Các Bạn liên lạc sớm để cụ thể công việc hơn. Founder-CEO .Mr Tùng 0986680195

Ý tưởng khác: