Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khóa móc treo đồ và mũ bảo hiểm xe mô tô

1. Tên ý tưởng: Khóa móc treo đồ và mũ bảo hiểm xe mô tô
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ hai - 26/09/2016 10:12
4. Lĩnh vực: Ý tưởng khác
5. Vùng địa lý: Hà Nội
6. Mô tả ý tưởng:

Khóa chống mất cắp mũ bảo hiểm.

Ý tưởng khác: